Etapy OKMN

 

W finale biorą udział LAUREACI następujących konkursów w kategorii: MODEL NAUKOWY.

 

 

1.

MODEL NAUKOWY

NOWY KONKURS 6 !!! PODWÓJNE WAHADŁO („Double Pendulum”)

W konkursie mogą brać udział indywidualni uczestnicy oraz dwuosobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Udział w konkursie jest dobrowolny.

Formularze zgłoszeniowe do konkursu należy wypełnić na stronie www.gtquark.pl lub nadesłać do dnia 27.10.2014r. na adres pracownia@gtquark.net

Rozstrzygnięcie 27.11.2014r.(patrz regulamin)

2. MODEL NAUKOWY

XXXVII Wojewódzki Turniej z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach II etap – kategoria „Model Naukowy”

Rozstrzygnięcie 08.01.2015r. (patrz regulamin)

PRACA BADAWCZA
3. XXI Ogólnopolski Konkurs na Pracę „Fizyka a Ekologia” – prace należy nadesłać do 07.01.2015r.

Rozstrzygnięcie 09.04.2015r. (patrz regulamin)

4. PRACA BADAWCZA

XXVI Ogólnopolski Turniej Młodych Fizyków – zgłoszeń dokonuje się na za pośrednictwem strony:tmf.org.pl do dnia15.12.2014r.,

Rozwiązania problemów TMF 2015 należy nadesłać na adres pracownia@gtquark.net w terminie do 15.01.2015r.

Można również wysyłać rozwiązania wybranych problemów z wcześniejszych edycji Turnieju Młodych Fizyków.

Rozstrzygnięcie 05.03.2015r. (patrz regulamin)

REGULAMINY I PROPONOWANE TEMAT Y znajdziesz na naszej stronie:

www.gtquark.pl

29.01.2015r. podczas finału Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców:

  • laureaci poszczególnych kategorii będą przedstawiać swoje prace w języku polskim.
  • osoby znające język angielski, chętne do udziału w kwalifikacjach do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2015 w Izmirze (Turcja) zaprezentują swoje prace w języku angielskim.